เซ็ท ซี - Set C

เซ็ท ซี
Set C

Bun* 2 pcs
Shrimp Shaomai 1 pcs
Pork Shaomai 1 pcs
Hacao 1 pcs

*Bun : Char Siu, Minced Pork, Sweet Cream, Chinese Date, Sweet Taro, Sweet Bean

บรรจุ 1 เซ็ท
ปกติ 50.00 ฿

QUANTITY