เซ็ท เอ - Set A

เซ็ท เอ
Set A

Bun* 1 pcs
Shrimp Shaomai 1 pcs
Pork Shaomai 1 pcs

*Bun : Char Siu, Minced Pork, Sweet Cream, Chinese Date, Sweet Taro, Sweet Bean

บรรจุ 1 เซ็ท
ปกติ 40.00 ฿

QUANTITY