หมั่นโถวขาหมู - Stewed Pork Knuckle Bun

หมั่นโถวขาหมู
Stewed Pork Knuckle Bun

Stewed Pork Knuckle Bun

บรรจุ 9 ชิ้น
ปกติ 210.00 ฿

QUANTITY